Varsinais-Suomen Kansallissäätiö

Varsinais-Suomen kansallissäätiö on vuosikymmenten aikana edistänyt maakunnan asukkaiden yhteishenkeä ja harrastustoimintaa suomalaiskansalliselta pohjalta. Jo puolen vuosisadan ajan säätiö on tarjonnut tukea yleishyödyllisille yhdistyksille ja poliittiselle julkaisutoiminnalle.

Säätiöllä on pitkät perinteet koulutusten ja keskustelutilaisuuksien järjestäjänä. Laadukkaat ja sivistävät poliittiset tilaisuudet mielenkiintoisten huippuesiintyjien tähdittäminä palvelevat säätiön tarkoitusta ja tarjoavat kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuosittain järjestettävät seminaarityyppiset tilaisuudet kiinnostavat yhä laajempaa joukkoa aina elinkeinoelämän johtavista asiantuntijoista yksittäisiin ajankohtaisista asioista kiinnostuneisiin kansalaisiin.

Julkaisutoiminnan mahdollistaminen säätiön tuella on tuottanut vuosikymmenten aikana tärkeää tutkimustietoa sekä laadukkaasti tuotettua lähdeaineistoa päättäjille ja tutkijoille. Sivistys, faktapohjaisuus ja luotettavan tiedon saatavuus ovat toimintaa ohjaavia normeja.

Säätiön hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja neljästä hallituksen jäsenestä.

Hallitus

Varsinais-Suomen Kansallissäätiö sr

Kotipaikka : Turku

Toimialue : Varsinais-Suomi

Perustamisvuosi : 1966