HUIPULLE JA HAASTAJAKSI Varsinais-Suomen Kokoomus 1921–2021

60,00 

Tilaa Varsinais-Suomen Kokoomuksen kiehtova 100-vuotis historiikki!

Varsinais-Suomen Kokoomus ry perustettiin 100 vuotta sitten, kun 24.5.1921
pidetyssä perustamiskokouksessa sai alkunsa Turun läänin Eteläinen Kokoomus.

Piirijärjestöstä on vuosisadassa kehittynyt moderni poliittinen toimija, jonka vahvuus
on perustunut pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen aatepoliittiseen työhön,
laajoihin verkostoihin, sitoutuneisiin työntekijöihin, luottamushenkilöihin ja
kansanedustajiin sekä kattavaan järjestöorganisaatioon ja aktiiviseen jäsenistöön
lukuisissa paikallisyhdistyksissä vuosikymmenten varrella.

Teoksessa käydään läpi piirijärjestön historia ensimmäisten vuosikymmenten
haasteista, 1900-luvun jälkipuolen nousukauteen ja lopulta nykypäivään. Varsinais-
Suomen Kokoomusta lähestytään useista näkökulmista: itsenäisenä maakunnallisena
ja valtakunnallisena toimijana sekä osana Kansallista Kokoomusta ja sen
politiikkaa eri vaiheissa. Lähtökohtana on aina piirijärjestön työ ja toiminta, jossa
keskiöön kaikkina aikoina nousevat vaalit, järjestöorganisaation rakentaminen ja
kehittäminen sekä työ kokoomusaatteen edistämiseksi ja viemiseksi käytäntöön.

Piirihistoria rakentuu kolmesta osasta, joista ajallisesti kahdesta ensimmäisestä
on vastannut historioitsija-tietokirjailija, VTL Tapani Kunttu ja viimeisestä
erikoistutkija, VTT Jenni Karimäki. Usean henkilön työpanoksella syntyneessä
teoksessa nousee esiin piirijärjestön toimintamuotojen ja -edellytysten kehitys ja
järjestön sisäinen dynamiikka kulloinkin vallinneiden olosuhteiden nosteessa ja
paineessa.

Osasto:

Kuvaus

Kirjan kanteen valikoitui kolme kantavaa teemaa, jotka kaikki ovat Varsinais-Suomen maakuntatunnuksia. Ne ovat graniitti, tammi ja naakka. Mutta ne eivät valikoituneet kanteen pelkän maakuntakytköksen vuoksi, vaan niillä kaikilla on oma merkittävä symbolinen arvonsa, joka kuvastaa Varsinais-Suomen Kokoomuksen 100-vuotista historiaa hyvin.

Kannen taustalla oleva graniitti on kivilajina kova ja kestävä, sen värisävyjä on useampi ja sitä käytetään yleisesti rakennuskivenä. Graniitti on myös Suomessa esiintyvän yleisyytensä vuoksi maamme kansalliskivi. Mikä kuvastaisikaan kauniimmin juuri varsinaissuomalaista kokoomuslaista, jonka aatteen perustuksena on aito ja luja rakkaus isänmaatamme kohtaan.

Tammi taas on meille varsinaissuomalaisille tuttu ja rakas puu. Se on tunnettu kestävyydestään ja pitkästä iästään. Vanhimmat tammet ovat yli tuhat vuotta vanhoja. Se kestää myös kovat myrskyt sen laajan ja syvän juuriston ansiosta. Tämän vuoksi se on omiaan kuvastamaan niin teoksessa kuvattuja myrskyjä, kuin myös voittoisiakin aikoja. Kun juuret ovat syvällä, pysymme vahvoina ja kestämme myös ne vääjäämättömät myrskyt kaatumatta.

Tammen juurella näemme vielä maakuntalintumme naakan. Tämä hämmästyttävä lintu on sosiaalinen, älykäs ja jos onni suo, se pyrkii viettämään koko elämänsä uskollisesti saman puolison kanssa. Näistä hienoista ominaisuuksista haluan korostaa erityisesti sosiaalisuutta ja uskollisuutta, sillä vain yhdessä yhteen hiileen puhaltamalla olemme onnistuneet saavuttamaan voittojamme. Kaiken tämän perustana on ollut luja luottamus toisiimme, joka taas perustuu vain ja ainoastaan uskollisuuteen.

Otsikko

Go to Top